Polisa Privatnosti

Informacione prakse: Obaveštenje o pravičnoj obradi

Hajp je posvećen zaštiti vaše privatnosti i online i unutar naše kompanije. Hajp prikuplja, drži i obrađuje lične podatke koji se odnose na korisnike Hajp aplikacije, kao i podatke koji se odnose na vlasnike biznisa koji se pretplate na usluge Hajp-a. To je neophodno, kako bi Hajp pružao interaktivne marketinške usluge u korist i vlasnika biznisa i korisnika naše aplikacije.

Tokom registracije ili kreiranja naloga, dajete saglasnost Hajp-u da obrađuje vaše lične informacije. Hajp pruža obaveštenje o pravičnoj obradi, koje vas obaveštava o tome kako će vaši lični podaci biti obrađeni i obrazlaže namene za koje su prikupljeni podaci. Hajp takođe objašnjava kako možete da odbijete neke aspekte obrade podataka, ukoliko je to moguće.

Informacije koje sakupljamo i kako ih koristimo

Informacije koje Hajp čuva se uglavnom uzimaju iz podataka koji su dati tokom registracije ili procesa kreiranja naloga, međutim, one uključuju i informacije koje se akumuliraju tokom trajne upotrebe Hajp usluga. Ove informacije mogu uključivati lične podatke kao što su vaše ime, rođendan i email adresa, kao i istoriju transakcija. Detalji o geografskoj lokaciji se koriste da bi pomogli u učešću u pojedinačnom programu vlasnika biznisa, kao i da pruže relevantne i odgovarajuće ponude.

Prikupljamo informacije o potrošačima kako bismo:

 • Održavali status i preference sa svakim programom vlasnika biznisa
 • Omogućili i pratili transakcije svakog biznisa
 • Pružali relevantne poruke ili ponude od izabranih biznisa
 • Verifikovali sve nagrade koje ste zaradili
 • Dali vlasnicima biznisa pristup korisnicima
 • Administrirali i održavali naloge za dobrobit potrošača

Prikupljamo informacije o vlasnicima biznisa kako bismo:

 • Učinili Hajp usluge dostupnim svojim klijentima
 • Moderirali pristup zaposlenih funkcionalnostima Hajp-a
 • Pružali usluge vlasnicima biznisa

Takođe koristimo informacije koje čuvamo da bismo:

 • Poredili sa drugim informacijama kako bismo izbegli prevare
 • Doprineli autentikaciji identiteta u svrhu pružanja podrške klijentima
 • Dostavljali relevantne poruke i obaveštenja na vašem nalogu
 • Vršili analitiku i druge funkcije za razvoj proizvoda i usluga

Vaši lični podaci će se koristiti u okviru Hajp sistema kako bi vam pružili Hajp usluge, kao što su učešće u izabranim programima vlasnika biznisa; a ograničena količina informacija će se podeliti sa vlasnicima biznisa kojeg odaberete, uključujući i vaše ime i fotografiju. Bilo koji lični podaci koji se dele na ovaj način neće biti prekomerni. Na primer, vlasnik biznisa će videti vaše ime i fotografiju i skorašnju istoriju transakcija samo u vezi sa svojim biznisom, kako bi mogli da vam pruže uslugu i ažuriraju vaš nalog.

Podaci o geolokaciji

Aplikacija Hajp koristi podatke geolokacije da bi vam pružala usluge. Kada koristite aplikaciju, možemo da koristimo GPS, Wi-Fi, Bluetooth ili druge slične tehnologije da bismo utvrdili trenutnu lokaciju, kako biste identifikovali koji biznis posećujete, da biste se prijavili na toj lokaciji i / ili da bismo vam obezbedili relevantne reklame ili drugim porukama. Nećemo deliti vašu trenutnu lokaciju sa drugim korisnicima ili partnerima. Ako ne želite da koristimo vašu lokaciju u gore navedene svrhe, trebalo bi da isključite usluge "lokacije" za Hajp koji se nalaze u podešavanjima vašeg mobilnog telefona. Možete da opozovete vašu saglasnost za pristup geolokacijskim podacima u bilo kom trenutku, ali delovi usluga možda nece raditi.

Oglašavači treće strane

Možemo da koristimo reklamne kompanije za pružanje reklama za robu i usluge koje mogu biti relevantne za vas kada pristupate i koristite aplikaciju, na osnovu informacija o vašem pristupu i korišćenju poslovnog portala. Da bismo to učinili, ove kompanije mogu postaviti ili prepoznati jedinstveni kolačić u vašem pretraživaču (uključujuci i upotrebu piksela tagova).

Registracija

Kada registrujete nalog na Poslovnom portalu ili Aplikaciji, zahtevamo da nam date informacije, kao što su vaše ime, email adresa, korisničko ime, lozinka i poštanski broj za registraciju vašeg naloga. Hajp koristi ove informacije za pružanje usluga, a osim što su vaše ime i fotografija dostupni vlasnicima biznisa, ne dele se sa trećim licima u promotivne svrhe. Pored toga, Hajp će dostaviti obaveštenja u ime takvih vlasnika biznisa na vaš mobilni uređaj. Hajp nije odgovoran za sadržaj takvih obaveštenja.

Veb pregledač i mobilni uređaji

Kada koristite Hajp aplikaciju ili Poslovni portal, mi držimo evidenciju zahteva koju vaš pretraživač šalje našim veb serverima. Ovaj zapis sadrži informacije kao što je URL adresa koja je korišcena za prikaz poslovnog portala, adresa internet protokola vašeg računara i vreme zahteva. On ne uključuje lične informacije kao što su vaše ime ili email adresa. Možemo koristiti različite tipove tehnologija za prikupljanje ovih informacija, kao što su datoteke zapisa i GIF. Podaci koje sakupljamo koriste se za poboljšanje kvaliteta naših usluga. Takođe možemo istražiti informacije koje sakupljamo kako bismo utvrdili korisničke demografske podatke, interese i ponašanje.

Hajp zadržava pravo da koristi podatke o korišćenju i lokaciji vaše aplikacije ili poslovnog portala da bi identifikovao, generisao i prikazao promotivne kampanje. Ovo se radi putem sigurnog, automatizovanog procesa. Primeri takvih promocija mogu uključivati korišćenje vaših opštih podataka o lokaciji kako bismo utvrdili koji biznis posećujete, tako da vam se tokom te posete mogu dati posebne pogodnosti. Ova upotreba podataka o lokaciji je neophodan deo vaše upotrebe aplikacije ili poslovnog portala. Ako vam takvo sakupljanje ili korišćenje podataka o lokaciji nije prihvatljivo, onda možete isključiti usluge lokacije ili na drugi način prekinuti upotrebu vaše aplikacije ili poslovnog portala u bilo kom trenutku. Nijedan od vaših sadržaja ili ličnih informacija neće biti podeljen sa bilo kojom stranom izvan uslova navedenih u ovoj Polisi privatnosti.

Kako štitimo Vaše informacije

Hajp sprovodi sigurnosne mere u cilju zaštite od gubitka, zloupotrebe i izmene ličnih podataka pod našom kontrolom. Poslovni portal i aplikacija koriste standardne industrijske mere za zaštitu sigurnosti vaših informacija. Ovo nije garancija da se vašim informacijama ne može pristupiti kršenjem naših sistema, jer nijedan oblik sigurnosti nije 100% siguran. Mi preduzimamo korake, kao što je traženje jedinstvene lozinke, kako biste potvrdili svoj identitet pre nego što dobijete pristup svom nalogu; međutim, vi ste odgovorni za čuvanje tajnosti vaše jedinstvene lozinke i informacija o nalogu. Takođe, ne zaboravite da se odjavite sa aplikacije ili poslovnog portala i zatvorite prozor pregledača kada završite. Ovo onemogućava drugima da pristupe vašim ličnim informacijama i korespondenciji, kada pristupate računaru ili drugim mobilnim uređajima.

Vaš izbor o ličnim informacijama

Možete odlučiti da ne šaljete lične podatke putem Hajp-a, ali u tom slučaju Hajp možda neće moći da vam pruži određene usluge. Takođe možete pregledati i ispraviti informacije koje Hajp čuva tako što ćete nas direktno kontaktirati.