Uslovi korišćenja

1. Uvod

Hajp je usluga upravljanja odnosima vlasnika biznisa i klijenata koja vam omogućava da pristupate ponudama, popustima, nagradama i promotivnim sadržajima za oglašavanje vlasnika biznisa putem mobilnog uređaja ili pametnog telefona (koji se zajedno nazivaju "Usluga" ili "Hajp Usluga" ).

Hajp usluga je dostupna preko aplikacije Hajp ("Hajp aplikacija") koja se može preuzeti putem vašeg mobilnog uređaja ili pametnog telefona preko prodavnice aplikacija ili platforme za distribuciju aplikacija ili preko poslovnog portala na hajp.rs. Iako želimo da uživate u iskustvu korišćenja aplikacije Hajp i u poseti našeg poslovnog portala, takođe želimo da razumemte uslove koji se primenjuju na koriščenje Hajp aplikacije i Poslovnog Portala.

Ako se ne slažete sa uslovima (kako su definisani u nastavku), nemojte koristiti Poslovni portal ili instalirati/koristiti Hajp aplikaciju.

2. Sporazum o uslovima i transparentnosti

Nakon što preuzmete aplikaciju Hajp na mobilnom uređaju ili pametnom telefonu ("uređaj"), moći ćete da se registrujete pomoću Hajp-a i kreirate svoj Hajp nalog. Međutim, pre nego što počnete proces registracije, od vas će biti zatraženo da "kliknete da se slažete" sa ovim Uslovima korišćenja i našom Politikom privatnosti (koji se zajedno nazivaju "Uslovi"). Uslovi čine pravno obavezujući ugovor između vas i Hajp-a u vezi sa vašim korišćenjem poslovnog portala, aplikacije Hajp i usluga.

Ako ste saglasni da se pridržavate uslova, zastupate i garantujete da:

 • Ste punoletni i da imate pravo i ovlašćenje da se složite sa uslovima.
 • Ćete koristiti Poslovni portal i Hajp aplikaciju samo u skladu s ovim Uslovima, koje će Hajp po sopstvenom nahođenju i svim važećim zakonima, pravilima i propisima s vremena na vreme ažurirati.
 • Ste isključivo odgovorni za: (a) vaša dela i / ili propuste u vezi sa vašim korišćenjem Poslovnog portala i aplikacije Hajp (uključujući, ali bez ograničenja na, bilo kakav gubitak ili štetu koju može pretrpeti Hajp ili bilo koja treća strana) ; i (b) vašu povredu ili nepoštovanje ovih uslova i njegove posledice (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koji nastali gubitak ili štetu koju može pretrpeti Hajp ili bilo koja treća strana može patiti).

Vaš dogovor o uslovima uključuje saglasnost sa svim trenutnim i budućim objavama, obaveštenjima, potvrdama i izjavama koje zahtevaju važeći zakon, a koji su povezani sa vašim Hajp nalogom ("Objave"), o kojima ćete biti obavešteni elektronskim putem s vremena na vreme objavljivanjem na poslovnom portalu, putem e-mail koji je povezan sa vašim nalogom i / ili putem poruka u aplikaciji.

Vaš "klik da se slažete" sa uslovima ima isti efekat kao i da ste ih potpisali, a vaš prijem elektronskih obaveštenja ima isto značenje i efekat kao da vam je Hajp obezbedio primerak na papiru, bez obzira da li želite da pogledate Uslove i objave. Objave se smatraju primljenim sa vaše strane u roku od 24 sata od vremena objavljivanja na našem poslovnom portalu, ili putem email-a ili poslatih poruka u aplikaciji.

3. Vaša upotreba Hajp aplikacije i usluga

3.1. Podobnost Registracija i korišćenje usluga i njenih karakteristika su nevažeći tamo gde je zabranjeno. Registrovanjem i korišćenjem Usluga i Hajp funkcionalnosti, zastupate i garantujete da (a) imate sva prava potrebna za kreiranje naloga; (b) su sve informacije o registraciji koje podnesete istinite i tačne; i (c) ćete održati tačnost tih informacija. Ako pružite bilo kakve informacije koje su netačne, nepostojeće ili nepotpune (ili Hajp ima opravdanu sumnju da su te informacije netačne, nepostojeće ili nepotpune) ili ste na drugi način prekršili uslove, Hajp ima pravo da suspenduje ili ukine vaš nalog i odbije bilo koju trenutnu ili buduću upotrebu Usluga.

3.2 Registracija i lozinke. Kada kreirate svoj Hajp nalog, od vas će biti zatraženo da izaberete korisničko ime (što može biti vaša email adresa) i lozinku. Ne možete da izaberete korisničko ime koje: (a) koristi neko drugi, (b) je nepristojno ili uvredljivo, ili (c) krši ove uslove ili primenjive zakone, pravila i propise. Vi ste isključivo odgovorni za čuvanje poverljivosti vašeg korisničkog imena i lozinke. Ne smete dozvoliti nikome drugom da koristi vaše korisničko ime i lozinku za prijavljivanje na Hajp. Morate nas odmah obavestiti ako sumnjate u neovlašćenu upotrebu vašeg naloga ili pristup vašoj šifri. Vi ste isključivo odgovorni za bilo kakvu upotrebu vašeg naloga, tako da budite pažljivi u zaštiti svoje poverljivosti. Vaši zarađeni popusti i nagrade su u opasnosti ako dozvolite da neko neadekvatno koristi vaš račun.

Slažete se da Hajp neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak koji može nastati kao rezultat tuđeg drugog korišćenja vašeg korisničkog imena ili lozinke, bilo sa ili bez vašeg saznanja. Međutim, možete biti odgovorni za gubitke koje Hajp može pretrpeti zbog tuđeg korišćenja vašeg korisničkog imena ili lozinke. Pored kreiranja vašeg korisničkog imena i lozinke, od vas će biti zatraženo da date određene informacije kako biste omogućili vlasnicima biznisa da vas kontaktiraju u skladu sa uslovima. Detalje možete pogledati u politici privatnosti.

3.3 Upotreba vašeg Hajp naloga. Hajp će deliti vaše informacije i aktivnosti sa vlasnicima biznisa. Hajp će vam takođe dostavljati posebne ponude obaveštenja od vlasnika biznisa putem vašeg uređaja. Preuzimanje Hajp aplikacije i kreiranje Hajp naloga omogućiće Hajpu da prati vašu upotrebu i podatke o vašoj lokaciji kako bismo identifikovali, generisali i prikazivali ciljane promocije. Ovaj nadzor će se vršiti pomoću funkcije Hajp geo-lokacije koja se može isključiti u bilo kom trenutku, koristeći podešavanja na vašem uređaju. Automatski ćete dobijati vesti, obaveštenja i najave o Hajp-u, osim ako ne odlučite da se odjavite od takvih informacija.

3.4 Ažuriranja. Hajp stalno inovira kako bi pružio najbolje moguće iskustvo za sve korisnike koji instaliraju Hajp aplikaciju ili koriste Poslovni portal. Shodno tome, prihvatate i saglasni ste da s vremena na vreme, bez prethodnog obaveštenja, Hajp može, po sopstvenom nahođenju, objaviti ispravke za Hajp aplikaciju koju ćete možda morati instalirati. Pored toga, neka ažuriranja mogu vam onemogućiti pristup Hajp aplikaciji ili određenim funkcijama unutar Hajp aplikacije (trajno ili privremeno), a ako se to dogodi, vaše nagrade vam možda neće biti dostupne.

3.5 Zabranjene aktivnosti. Kao individualni korisnik koji je preuzeo Hajp aplikaciju i napravio nalog za primanje ponuda, popusta, nagrada i promotivnih i reklamnih sadržaja od vlasnika biznisa na vašem uređaju, imate neprenosivu, i ne-isključivu licencu da pristupite Uslugama, da pristupate informacijama sadržanih u Uslugama i da koristite Usluge isključivo za svoju ličnu upotrebu, a ne za komercijalne svrhe. U vezi sa vašim pristupom i korišćenjem aplikacija Hajp, usluga i poslovnog portala, ne smete:

 • Da koristite "duboko povezivanje", "botove", ili drugi uređaj ili proces da biste pristupali ili ste dobili, kopirali ili pratili bilo koji deo poslovnog portala ili aplikacije za hajp;
 • Da pokušavate da neovlašćeno pristupate bilo kom delu ili svojini poslovnog portala ili bilo kojim drugim sistemima ili mrežnim vezama sa poslovnim portalom ili Hajp aplikacijom, hakovanjem, mrežnom krađom identiteta ili bilo kojim drugim nezakonitim sredstvom;
 • Da skenirate ili testirate ranjivost poslovnog portala, Hajp aplikacije ili bilo koje povezane mreže, niti da kršite mere bezbednosti ili autentičnosti na poslovnom portalu, programu za hajp ili bilo kojoj mreži ili sistemima koji su s njim povezani;
 • Da razdvajate, rastavljate, ili na neki drugi način pokušate da rekonstruišete ili otkrijete bilo koji izvorni kod, osnovne ideje ili algoritme u vezi sa bilo kojim aspektom poslovnog portala ili Hajp aplikacije;
 • Da preduzimate bilo koju radnju koja nameće nerazumno ili nesrazmerno veliko opterećenje na infrastrukturi poslovnog portala ili Hajp aplikacije;
 • Da koristite bilo koji uređaj ili softver da biste ometali ili pokušali da ometate pravilan rad usluge, poslovnog portala, Hajp aplikacije;
 • Da se uplićete ili remetite rad poslovnog portala, Hajp aplikacije, servera ili mreža povezanih na poslovni portal;
 • Da prikupljate ili čuvate lične podatake o drugim korisnicima;
 • Da kopirate ili reprodukujete sve ili bilo koji deo Hajp aplikacije ili poslovnog portala, bilo elektronski, mehanički ili na neki drugi način, u bilo kom obliku, uključujući, ali ne ograničavajući se na kopiranje prezentacije, stila ili organizacije;
 • Da reprodukujete, otpremate, objavljujete, prenosite ili distribuirate (u bilo kojem formatu) poslovni portal ili Hajp aplikaciju (ili bilo koji njihov deo), osim ako je to dozvoljeno pod uslovima;
 • Da uklonite, premestite ili na drugi način izmenite bilo koja obaveštenja o vlasničkim pravima sa poslovnog portala ili Hajp aplikacije;
 • Da menjate, iznajmljujete, zakupljujete, pozajmljujete, prodajete, distribuirate ili kreirate izvedene radove zasnovane na poslovnom portalu ili Hajp aplikaciji na bilo koji način;
 • Da koristite poslovni portal ili Hajp aplikaciju na bilo koji neovlašćen način; ili
 • Da koristite uslugu za bilo kakvu nezakonitu namenu, ometajte uslugu, pogrešno predstavite svoj identitet ili starost, koristite kupovne agente ili sprovedite lažne aktivnosti na poslovnom portalu ili aplikaciji za hajp.

3.6 Prevara korisnika. Ako Hajp utvrdi da ste se na bilo kakav lažan način koristili Hajp aplikaciju ili kršili uslove, pored prava na raskid i vraćanje novčanih sredstava potrebnih za otklanjanje takve lažne upotrebe, Hajp može uvesti naknadu za svaku istragu od strane Hajp-a koja rezultira potvrđivanjem povrede Uslova. Ako se registrujete za Hajp nalog, slažete se sa svim dodatnim naknadama i kaznama koje Hajp može naneti u slučaju da Hajp smatra da je vaša upotreba aplikacije Hajp ili Usluga kršenje uslova, uključujući, bez ograničenja, trenutačno ukidanje vašeg naloga.

3.7 Prekidanje i ukidanje naloga. Kada koristite Poslovni portal, Hajp aplikaciju, povremeno možete doći do prekida koji nastaje kao rezultat (a) problema sa internetom izvan naše kontrole, (b) tehničkih problema; ili (c) zakazanih zastoja. Pokušaćemo da ove incidente svedemo na minimum, ali ne možemo garantovati da do njih neće doći. Pored toga, ako u skladu sa ovim uslovima, Hajp obustavi ili prekine pristup vašem nalogu, možda ćete biti sprečeni da pristupite uslugama i detaljima vašeg naloga na aplikaciji Hajp.

4. Vaša privatnost i lične informacije

4.1 Privatnost. Shvatamo da je Vaša privatnost važna. Hajp je razvio politiku privatnosti koja opisuje kako sakupljamo, koristimo i otkrivamo informacije. korišćenjem Poslovnog portala, ili preuzimanjem Hajp aplikacije, slažete se da je Politika privatnosti Hajp-a primenjiva na vas. Molimo pogledajte Politiku privatnosti ovde.

4.2 Lične informacije. Kada se registrujete pomoću Hajp-a i kreirate nalog, od vas će biti zatraženo da date određene informacije, kao što su vaše ime, email adresa, broj vašeg mobilnog telefona i poštanski broj. Registrovanjem, prihvatate da Hajp može deliti svoju informaciju i kupovinu sa svojim izabranim vlasnicima.

Hajp može vam omogućiti da delite svoje lične informacije i aktivnosti sa drugim korisnicima i da objavite ove informacije na internetu (uključujući blogove i društvene mreže kao što su Facebook, Twitter, Google+ itd.). Morate preduzeti konkretne akcije da bi se ovo desilo. Hajp se odriče bilo koje odgovornosti za bilo kakve posledice (uključujući, ali bez ograničenja na, nepredviđene posledice) deljenja (bilo namernih ili neadekvatnih) vaših ličnih podataka.

5. Sadržaj

5.1 Generalno. "Sadržaj" podrazumeva podatke, tekst, slike, fotografije, grafiku, audio, video, ponude, povratne informacije i dokumente uključujući, bez ograničenja, marketinške materijale, saopštenja za štampu, podatke o proizvodima i druge informacije i sadržaje dostupne na ili preko ili poslatih na ili preko Poslovnog portala ili Hajp aplikacije.

5.2 Sadržaj vlasnika biznisa. Kada se prijavite na aplikaciju Hajp, saglasni ste da primate sadržaj od vlasnika biznisa. Svi sadržaji obezbeđuju vlasnici biznisa. Izabrani Vlasnik biznisa je jedina strana koja je odgovorna za sadržaj koji primate i za pružanje ponuda, popusta ili nagrada. Svi sporovi u vezi sa programom lojalnosti vlasnika biznisa i bilo kojim drugim aspektom bilo koje transakcije ili drugog trgovinskog posla su isključivo između vas i relevantnog vlasnika biznisa.

Hajp zadržava pravo u bilo kojem trenutku po sopstvenom nahođenju da ukloni bilo koji Sadržaj sa ili bez razloga, sa ili bez prethodnog obaveštenja ili objašnjenja, i bez odgovornosti. Morate se pridržavati odredaba i uslova koje svaki vlasnik biznisa može nametnuti u vezi sa svojim programom lojalnosti, a vi ste isključivo odgovorni za bilo koji gubitak ili štetu koju vi (i Hajp) mogu pretrpeti kao rezultat vašeg kršenja takvih uslova.

Vlasnici preduzeća su isključivo odgovorni za sve objavljene informacije koje unose u aplikaciju Hajp i:

 • Oni ne smeju da šalju, objavljuju, prenose ili na drugi način stavljaju na raspolaganje bilo koje objavljene informacije koje: (a) se smatraju uznemiravajućim, pretećim, nepristojnim, opscenim, pornografskim, klevetničkim, klevetnim ili na drugi način neprihvatljivim, protivpravnim ili štetnim, štetnim za djecu ili što krši prava privatnosti trećih lica, što se smatra Hajpom po sopstvenom nahođenju; (b) su lažne, pogrešne ili varljive; (c) hoce ili mogu ugroziti prava intelektualne svojine drugih; (d) sadrže spam ili na neki drugi način duplikat ili neželjene poruke u suprotnosti sa bilo kojim važećim zakonima, pravilima i propisima; ili (e) sadrže softverske viruse, crve, vremenske bombe, trojanske konje i drugi štetni ili zlonamerni kod, datoteke, skripte, agente ili programe.
 • Vlasnici biznisa zastupaju i garantuju da poseduju ili imaju potrebne licence, prava, saglasnosti, dozvole i objavljivanja za svoje Objavljene informacije i da izdaju licence i prava navedena u ovim Uslovima. Takođe su odgovorni za bilo kakve novčane naknade zbog bilo koje objavljene informacije koju ste dostavili.
 • Objavljeni podaci koje unose drugi korisnici mogu u potpunosti ili delimično biti neovlašćeni, nedozvoljeni ili na drugi način kršiti ove uslove. Ako postanete svesni zloupotrebe Hajp aplikacije od strane bilo kog lica, molimo vas da kontaktirate Hajp putem dugmeta za prijavu na stranici biznisa u aplikaciji.
 • Hajp zadržava pravo da u bilo kojem trenutku po sopstvenom nahođenju odbije objavljivanje ili da ukloni od strane vlasnika biznisa objavljene informacije u bilo koje vrijeme, iz bilo kog razloga ili bez razloga, uz ili bez prethodnog obaveštenja ili objašnjenja i bez odgovornosti.

6. Vaša upotreba aplikacije Hajp

Sledeći uslovi primenjuju se na vaše korišćenje Hajp aplikacije, uključujući i kada se pristupa ili preuzima sa bilo koje prodavnice aplikacija ili distribucione platforme za aplikaciju, koja je navedena u nastavku kao "Provajder Aplikacija":

 • Uslovi su zaključeni između vas i Hajp-a, a ne sa provajderom aplikacija. Mi smo odgovorni za aplikaciju Hajp (ne provajder aplikacija).
 • Provajder aplikacija nema obavezu da pruža usluge održavanja i podrške u vezi sa aplikacijom Hajp.
 • Provajder aplikacija neće imati nikakvu garanciju u vezi sa aplikacijom Hajp.
 • Provajder aplikacija i njegovi saradnici su treća lica korisnici ovih uslova samo u vezi sa vašom upotrebom Hajp aplikacije preko prodavnice aplikacija ili platforme za distribuciju aplikacija, a nakon prihvatanja Uslova, Hajp aplikacija imaće pravo (i smatraće se da je prihvatio pravo) da primenjuje Uslove (što se tiče vaše upotrebe aplikacije Hajp preko Prodavnice aplikacije ili platforme za distribuciju aplikacija) protiv vas kao treće strane korisnika.
 • Morate takođe da poštujete sve primenjive uslove korišćenja koje pruža Provajder aplikacija prilikom korišćenja aplikacije Hajp.
 • Hajp može s vremena na vreme objaviti ažuriranja Hajp aplikacije koje ćete možda morati da instalirate.
 • Ne možete ukloniti nikakve vodene žigove, etikete ili druga pravne ili vlasničke dopise koji su uključeni u aplikaciju Hajp, niti možete pokušati da modifikujete Hajp aplikaciju, uključujući bilo koju modifikaciju u svrhu prikrivanja ili izmene bilo kakvih indikacija vlasništva ili izvora aplikacije Hajp.

Pristajanjem na Uslove u vezi sa vašim preuzimanje aplikacije Hajp ili prijavom na aplikaciju koristeći vaše korisničko ime i lozinku, dodjeljujete aplikaciji i provajderu aplikacija: (i) autoritet za traženje i pregled nagrada i pristup da upravljate informacijama o nalogu u okviru aplikacije; i (ii) ovlašćenja da koriste svoju email adresu (ili druge kontakt informacije), koja se može koristiti u skladu sa sopstvenom politikom privatnosti za aplikaciju.

7. Vlasništvo i licenciranje

Hajp je proizvod kompanije Digitaz Information Technology d.o.o., u daljem tekstu "Digitaz", "Mi" ili "Naša" po potrebi.

 • Hajp vam daje ličnu, ne-isključivu, neprenosivu, opozivu licencu za pristup i korišćenje Poslovnog portala i za preuzimanje i korišćenje aplikacije Hajp za svoju ličnu upotrebu samo u skladu sa ovim Uslovima, a bez prava na podlicenciranje ili dodeljivanja na bilo koji način. Hajp može s vremena na vreme nadograditi, ažurirati ili modifikovati aplikaciju Hajp, objaviti nove verzije aplikacije Hajp ili kreirati nove povezane modulacije, od kojih svaka može biti uključena u ovu licencu.
 • Sva prava intelektualnog vlasništva na poslovnom portalu i Hajp aplikaciji jesu i ostaće ekskluzivna imovina Hajp-a i njegovih licencara, i sva prava, vlasništva i interesi povezani sa Poslovnim portalom i Hajp aplikacijom koji nisu izričito odobreni od strane Hajp-a u sklopu ovih Uslova su zadržani.
 • Ne dobijate nikakva prava ili licencu na Hajp ime, zaštitne znake, servisne znakove, grafiku ili logotipe, koji jesu i ostace ekskluzivna svojina Hajp-a.
 • Ovim dajete Hajpu trajnu, besplatnu, neprenosivu, neopozivu dozvolu za korištenje, modifikaciju, prilagođavanje, prevođenje, kreiranje izvedenih radova, reprodukciju, objavljivanje, emitovanje, distribuciju i komercijalnu eksploataciju vaših objavljenih informacija, u celosti ili delimično, samostalno ili kao deo drugih dela u bilo kom obliku, medijima ili tehnologiji, bilo da su sada poznati ili u daljem tekstu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, pravo na pod-licencu u više nivoa podlicencera u vezi sa Poslovnim portalom i Hajp aplikacijom.
 • Ovim se neopozivo odričite i uzrokujete da se protiv Hajp-a odreknete bilo kakvih tvrdnji o intelektualnih prava ili atribucije u vezi sa vašim objavljenim informacijama.
 • Sva prava intelektualne svojine u vezi sa vašim objavljenim informacijama ili su povezana sa vašim objavljenim informacijama i ostaju Vaša jedina i ekskluzivna svojina, i zadržavaju se s pravom, nazivom i interesom povezanim sa vašim objavljenim informacijama, koje vam nisu izričito dodijeljene pod ovim Uslovima.
 • Hajp vam dodeljuje ličnu, ne-isključivu, neprenosivu, opozivu licencu za korišćenje sadržaja vlasnika biznisa za svoju ličnu upotrebu samo u skladu s ovim Uslovima, a bez prava na pod-licencu ili dodijeliti na bilo koji način.
 • Sva prava intelektualne svojine u vezi sa sadržajem vlasnika biznisa jesu i ostaju ekskluzivna imovina relevantnih vlasnika biznisa, a zadržavaju se sva prava, naslov i interesi povezani sa takvim sadržajem, koje Hajp nije izričito odobrio pod ovim uslovima.
 • Poslovni portal i aplikacija Hajp mogu takođe sadržavati informacije koje pruža Hajp, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, slike, logotipe, fotografije, grafiku, audio, video, marketinške materijale, saopštenja za javnost i srodne informacije ("Hajp Sadržaj"). Hajp Sadržaj je zašticen autorskim pravima, zaštitnim znakom, patentom, trgovačkom tajnom i drugim zakonima, a Hajp poseduje i zadržava sva prava u sadržaju Hajp-a

8. Odricanje od garancija; Ograničenje odgovornosti

8.1 Poslovni portal, usluga, aplikacija Hajp i sadržaj dostupni preko Biznis portala i Hajp aplikacije dostupni su na bazi "kao što je" i "koliko je dostupno". Hajp se izričito odriče svih garancija bilo koje vrste, bilo ekspresivnih ili implicitnih, uključujući bez ograničenja, sve implicitne garancije tačnosti, vlasništva nad poslovanjem, pogodnosti za određenu svrhu i neinflikt.

8.2 Hajp ne daje nikakvu garanciju da ce: (a) Poslovni portal i Hajp aplikacija ili servis ispuniti vaše zahteve; (b) Poslovni portal, aplikacija Hajp ili usluga biti dostupna bez prekida, blagovremeno, bezbedno ili bez greške; (c) Rezultati koji se mogu dobiti iz upotrebe Poslovnog portala, aplikacije Hajp ili usluge biti tačni, blagovremeni ili pouzdani; ili (d) kvalitet Poslovnog portala, aplikacije Hajp ili usluge zadovoljiti vaša očekivanja.

8.3 Vi preuzimate potpunu odgovornost za korišćenje poslovnog portala, aplikacije Hajp, usluge i bilo kog poslovnog portala trećeg lica (definisanog ispod). Hajp neće imati nikakvu odgovornost ili odgovornost za bilo kakvu štetu vašeg računarskog sistema ili gubitak podataka koji su rezultat vašeg korišćenja poslovnog portala, aplikacije Hajp ili bilo kog poslovnog portala trećeg lica.

8.4 Bilo koji materijal preuzet ili na drugi način nabavljen korišćenjem Poslovnog portala, aplikacije Hajp ili usluge prikupljen je po sopstvenom nahođenju i riziku i vi ćete biti isključivo odgovorni za uzroke delovanja u vezi sa bilo kojim oštećenje računarskog sistema, pristupa internetu, uređaja za preuzimanje ili prikazivanje ili gubitak podataka koji proizilaze iz preuzimanja bilo kog takvog materijala.

8.5 Hajp ne predstavlja ili garantuje da će Poslovni portal i Hajp aplikacija biti oslobođeni gubitka, korupcije, napada, virusa, smetnji, hakovanja ili drugih upada sigurnosti, a Hajp se odriče bilo kakve odgovornosti u vezi sa tim. Vi ćete biti odgovorni za rezervnu kopiju vlastitog uređaja ili računarskog sistema.

8.6 Hajp se odriče bilo kakve obaveze prema vama zbog bilo kakvih gubitaka koje možete naneti neovlašćenom korištenju vašeg Hajp računa ili vašeg korisničkog imena i lozinke bilo sa ili bez vašeg saznanja. Međutim, mogli biste biti odgovorni za gubitke koji su nastali na štetu Hajp-a ili zbog nekog drugog koji koristi vašu lozinku ili korisničko ime. Vi ćete nadoknaditi i smatrati Hajp bez odgovornosti za bilo kakvu nepravilnu ili nezakonitu upotrebu vašeg Hajp računa.

8.7 Hajp ne pregleda niti prati bilo koji sadržaj. Shodno tome, Hajp ovim se odriče bilo koje i svake odgovornosti prema vama za bilo kakve gubitke koje možete nastati zbog ili u vezi sa radnjama koje su preduzeli ili izostavili vlasnici nekog biznisa ili zbog prirode sadržaja, uključujući, ali ne ograničavajući se na neuspeh vlasnika preduzeća da poštuje svaku ponudu, popust, nagradu ili druge obaveze koje vlasnik takvog preduzeća mora imati za vas. Pored toga, Hajp nije odgovoran za robu i usluge koje kupujete koristeći usluge ili aplikaciju Hajp. Vlasnik biznisa je odgovoran za sve usluge klijentima vezane za te proizvode i usluge, uključujući izvršenje naloga, otkazivanje naloga, povraćaj, povraćaj i prilagođavanje, popuste, funkcionalnost i garanciju, tehničku podršku i pitanja vezana za iskustva sa osobljem vlasnika preduzeća, politikama , ili procesima. Hajp takođe nije odgovoran za usluge klijenata vezane za vaš instrument za plaćanje.

8.8 Hajp ne pregleda ili prati radnje i ponašanja korisnika ili bilo kakvih objavljenih informacija u aplikaciji Hajp ili na poslovnom portalu. Shodno tome, izričito potvrđujete i slažete se da je vaše podnošenje objavljenih informacija jedini rizik. Hajp se odriče bilo koje obaveze prema vama za bilo kakve gubitke koje možete nastati u vezi sa vašim ponašanjem ili objavljenim informacijama ili ponašanjem ili objavljivanim informacijama bilo kog drugog korisnika.

8.9 Poslovni portal i aplikacija Hajp upravljaju objekti Hajp-a u Republici Srbiji. Hajp ne garantuje da su Poslovni portal i Hajp aplikacija odgovarajući ili dostupni za upotrebu u drugim jurisdikcijama. Ako pristupite ili koristite Poslovni portal i aplikaciju Hajp iz drugih jurisdikcija, to činite na sopstvenu volju i na sopstveni rizik.

8.10 Ograničenje odgovornosti: Ni u kom slučaju nećemo mi, naši partneri ili naši davaoci licence biti odgovorni za bilo koju štetu, potraživanje ili gubitak koji vam je nastao, uključujući bez ograničenja direktnu, indirektnu, kompenzacijsku, slučajnu, posebnu, posledičnu ili primjernu štetu ili štetu za ličnu povredu, prekid poslovanja, gubitak informacija, gubitak privatnosti, gubitak profita ili prihod koji ste Vi ili bilo koja treća strana, bez obzira na to da li smo obavešteni, znali ili trebali znati za verovatnoću takve štete. Ovo ograničenje Primenjuje se na sve uzroke delovanja u agregatu, uključujući bez ograničenja na kršenje ugovora, kršenje garancije, klevetu, nemar, strogu odgovornost, pogrešno predstavljanje i druge tužbe, kao i zahteve trećih strana koji proizilaze iz vašeg pristupa ili korištenja ili nemogućnost korišćenja poslovnog portala, usluge ili aplikacije Hajp.

Ako odricanja od odgovornosti ili ograničenja odgovornosti u iz odeljka 8.10 iz bilo kog razloga budu proglašena za nevažeća, neispunjavajuća ili neupotrebljiva od strane nadležnog suda, takve odredbe će biti ograničene do neophodnog minimuma i zamenjene važećim odredbama koje najbolje opisuju namere ovih uslova korišćenja, pod uslovom da ni u kom slučaju neće biti saglasna odgovornost Hajp-a ili njegovih podružnica sa vama i bilo kojom trećom stranom u vezi sa ovim uslovima ili vašim pristupom i korištenju Poslovnog portala, bez obzira na oblik ili teoriju akcije ili tvrdnje.

9. Oštećenje i odricanje od odgovornosti

9.1 Korišćenjem Poslovnog portala, Hajp aplikacije, slažete se, u najvecoj dozvoljenoj zakonskoj meri, da obeštećujete Hajp, njegove direktore, službenike, zaposlene, podružnice, agente, ugovarače, principale i davatelje licence bez poverenja na bilo koji zahtev koji proizilazi iz vašeg kršenja ovih uslova, korišćenja poslovnog portala, aplikacije Hajp i vaših objavljenih informacija.

9.2. Ne možete tužiti ili tražiti odštetu od Hajpa, njegovih direktora, službenika, zaposlenih, podružnica, agenata, ugovarača, direktora i davaoca licence zbog svoje odluke da (a) uklonite ili odbijete obradu bilo koje informacije ili sadržaja, (b) vas upozore, suspenduju ili prekinu pristup poslovnom portalu i aplikaciji Hajp, ili (c) preduzmu bilo koju drugu akciju tokom istrage sumnjive povrede ili kao rezultat Hajpovog zaključka da je došlo do kršenja ovih uslova.

9.3 Ova odredba o odricanju i obezbeđivanju primenjuje se na sve prekršaje opisane ili usmerene ovim uslovima

10. Izmene Uslova

Zadržavamo pravo da izvršimo izmene Uslova u bilo kom trenutku objavljivanjem revidirane verzije Uslova na Poslovnom portalu putem e-adrese koja je povezana sa vašim nalogom ili preko aplikacije Hajp putem razmene poruka u aplikaciji. Revidirana verzija ovih uslova stupa na snagu od vremena kada je prvi put objavljena. Bićete predmet uslova koji važe u trenutku kada koristite Poslovni portal ili preuzmite aplikaciju Hajp. Vaš nastavak korišćenja Business portala i aplikacije Hajp ukazuje na prihvatanje takvih ispravki i promena. Savetujemo da s vremena na vreme proverite uslove za sve ispravke ili promene koje mogu uticati na vas. Ako ste nezadovoljni uslugom, njegovim sadržajem ili bilo kojim uslovima (uključujući i modifikovanim), slažete se da će vaš jedini i isključivi pravni lek prekinuti korišćenje usluge. Uslovi su ceo sporazum između vas i Hajp-a u vezi sa vašom upotrebom Službe.

11. Suspenzija i prekidanje

11.1 Iako bismo voleli da vam pružamo odličnu dugoročnu uslugu, svoj Hajp nalog možete otkazati u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga, bez dodatne obaveze prema Hajp-u. Nakon zatvaranja vašeg Hajp naloga, više nemate pristup vašim zarađenim popustima, poenima i nagradama.

11.2 Zadržavamo pravo, po našem isključivom nahođenju, da odbijemo objavljivanje ili da uklonimo objavljene informacije ili da odbijemo, ograničimo, suspendujemo ili prekinemo pristup vašem računu u bilo koje vreme, iz bilo kog ili bez razloga, sa ili bez prethodnog obaveštenja ili objašnjenja, i bez odgovornosti. Nakon suspenzije ili prekida vašeg naloga, Hajp neće imati nikakvu obavezu da vam vrati bilo koju objavljenu informaciju bilo koje vrste. Sve odredbe koje po svojoj prirodi zahtevaju opstanak da bi bile efektivne, preživeće prekid ovih uslova.

12. Važeći zakon i nadležnost

Uslovi će se tumačiti i izvršiti prema zakonima Republike Srbije, bez obzira na principe sukoba prava. Bez obzira na to gde pristupate poslovnom portalu ili odakle preuzimate Hajp aplikaciju, slažete se da svaki spor koji se odnosi na uslove, poslovni portal ili aplikaciju Hajp može održati samo u sudu koji ima nadležnost i mesto u Republici Srbiji. Svaka od stranaka se svesno, dobrovoljno i namerno odriče bilo kakvog prava na suđenje s porotom u vezi sa bilo kojim sudskim postupkom (uključujući, ali bez ograničenja na bilo koje potraživanje, protivtužbe, unakrsne tužbe ili zahteve trećih strana) u vezi sa uslovima, aplikacijom Hajp i korišćenjem poslovnog portala.

13. Obaveštenja i komunikacije

13.1. Kada koristite Poslovni portal i / ili aplikaciju Hajp ili šaljete email Hajp-u, komunicirate sa Hajp-om elektronski. Hajp će komunicirati s vama putem email-a, tekstualnih porukama, telefonom ili objavljivanjem obaveštenja na Poslovnom portalu i / ili aplikaciji Hajp. Vi ste saglasni da elektronski primate obaveštenja i komunikacije od Hajp-a i saglasni ste da sva obaveštenja i komunikacije koje vam Hajp obezbeđuje elektronski zadovoljava bilo kakav zakonski zahtev da se takva komunikacija odigrava pisano, osim ako obavezni zakoni koji se primenjuju posebno zahtevaju različite oblike komunikacije.

Sva obaveštenja koja su vam potrebna ili želite da date Hajp-u moraju se dostaviti u pisanoj formi putem e-maila na support@hajp.rs.

14. Opšte

14.1 Propust Hajp-a da izvrši bilo koje pravo ili odredbu ovih uslova neće predstavljati odricanje od strane Hajp-a budućih izvršenja tog prava ili odredbe ili nekog drugog prava ili odredbe.

14.2 Ukoliko se bilo koja odredba Uslova smatra nevažećom ili neizvršivom, ta odredba će biti neoperativna samo u meri u kojoj je to potrebno i bice odvojeno od ostatka Uslova. Ostali uslovi ostaju u punoj snazi i efektu.

14.3 Osim ukoliko je posebno navedeno, nijedna treća strana neće imati nikakva prava pod uslovima ili biti u mogućnosti da ih izvrši.

14.4 Ne smete odrediti ili preneti nijedno od vaših prava ili obaveza prema ovim uslovima, u celosti ili delimično, u skladu sa zakonom ili na drugi način, bez prethodnog pisanog odobrenja Hajp-a. Morate potpisati sve dokumente koje Hajp zahteva za izvršenje zadatak ili prenos Hajpovih prava i obaveza prema uslovima.

14.5 Uslovi uspostavljaju nezavisni odnos ugovora između vas i Hajp-a i ne stvaraju nikakve partnerske odnose, partnerstvo, zajedničko ulaganje, radni odnos, agenciju ili fiducijarne ili druge posebne odnose između vas i Hajp-a. Osim što je izričito navedeno u ovim Uslovima, nijedna strana nije ovlašćena da deluje ili navodi da deluje kao zastupnik ili zastupnik druge strane u bilo koju svrhu.

14.6 Uslovi i Politika privatnosti čine celokupni i potpuni pravni sporazum između vas i Hajp-a u vezi sa njegovom predmetnom temom i potpuno zamenjuju bilo koji prethodni ili istovremeni sporazum ili razumevanje, pisani ili usmeni, između vas i Hajp-a u vezi sa njegovom predmetnom temom. Svaka stranka priznaje da se nije oslanjala na usmene ili pismene izjave koje su mu date (bez obzira da li su izostavljene iz nehata), osim što je izričito navedeno u Uslovima. Ništa u ovom članu 14.6 neće ograničiti ili isključiti vašu odgovornost za prevaru.